Kymmeniä asiakastarinoita

Integrations Groupin asiantuntijat palvelevat kymmeniä Asiakkaitamme arkkitehtuurin suunnittelussa, integraatioympäristöjen rakentamisessa, integraatioiden määrittelyissä ja -toteutuksissa ja auditoimalle tehtyjä toteutuksia. Asiakkaamme sijoittuvat useille eri toimialoille mm. energiateollisuus, telekommunikaatio, IT, valmistava teollisuus, logistiikka, jätehuolto ja kierrätys sekä kaupan alalle.

CASE Varova

Ketterämmin, luotettavammin ja jatkuvasti valvottuna

Varova on suomalainen perheyritys, joka palvelee ulkomaankauppaa harjoittavia vienti- ja tuontiyrityksiä kaikissa kansainvälisiin kuljetuksiin, huolintaan ja logistiikkaan liittyvissä asioissa: tuonti- ja vientikuljetukset kaikilla kuljetusmuodoilla, projekti- ja erikoiskuljetukset, Venäjän kuljetukset, huolintapalvelut, kotimaankuljetukset, varastointilogistiikka, e-palvelut sekä asiakaskohtaiset räätälöidyt toimitusketjuratkaisut.

Lähtötilanne

Varova käyttää palvelujen tuottamiseksi globaalia kumppaniverkostoa. Toimintamalli asettaa omat vaatimuksensa tietojärjestelmien liitettävyydelle ja kyvylle mukautua jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.

Varovan TMS-järjestelmässä alalle ominaisten EDI-sanomien käsittely on toteutettu ”mustina laatikoina”, joiden muokattavuusmahdollisuudet ovat rajallisia ja muokkaus on hidasta sekä vaatii aina toimittajan konsulttien käyttöä.

Asiakkaan vaatimus oli, että sanomien käsittelyä ja kontrollia voidaan parantaa ilman, että TMS-järjestelmän sanomakäsittelijöihin tarvitsee tehdä muutoksia.

 

Aikataulu ja kustannukset

Projekti käynnistettiin kourallisella muutaman tunnin työpajoja, joissa avoimella keskustelulla päästiin kiinni villakoiran ytimeen. Samalla suunnittelimme integraatioarkkitehtuuria ja Boomin hallintamallia yhdessä asiakkaan kanssa.

Kokonaisuus oli tuotantokäytössä aloituksesta alle kuukaudessa. Kokonaistyömäärä oli 51 tuntia.

Toteutus

Auditoimme asiakkaan EDI-sanomakäsittelyn integrointiarkkitehtuurin ja sen pohjalta rakensimme mallin EDI-sanomaliikenteen hallintaan, jossa keskeisinä tavoitteina on uudelleenkäytettävyys (nopeat uudet onboardingit) ja keskitetty hallinta (laatu ja seuranta). Toteutusvaiheessa selvitimme dokumentoimattomien inhouse-sanomien sisällön ja loimme testiaineiston pohjalta konversiokyvykkyydet EDIFACT-sanomiksi. Tämä toteutettiin iteroimalla, jolloin asiakas vastasi testauksesta ja korjaukset tehtiin testauksen pohjalta. Iteraatiokierroksia tarvittiin vain muutama. Olemme toteuttaneet Boomilla myös tietojen muokkaustoimintoja asiakkaan RPA-alustaa varten.

 

 

Tulokset

Kokonaisuus on aiempaa huomattavasti ketterämpi, luotettavampi ja jatkuvan valvonnan piirissä. Boomin tarjoamien uudelleenkäytettävien prosessien avulla uuden kumppanin integrointi ei ole enää pitkä tai kallis prosessi. Liitynnät saadaan tunneissa käyttöön, eikä kohdejärjestelmiä tarvitse räätälöidä. Tämä mahdollistaa osaltaan Liiketoiminnan kasvun. Integraatioarkkitehtuuri luo pohjan tietojärjestelmien sekä näiden välisten yhteyksien kehittämiseen ja tuo vapauden suunnitella järjestelmien toimintaa liiketoimintavaatimusten ehdoilla. Jatkossa on myös mahdollista luopua hallitusti EDI-operaattoreiden käytöstä, jolloin säästöä kertyy heti, koska Boomi-pohjaisissa integraatioissa ei ole sanomamääriin perustuvia kuluja.